​​​​​​

Rekneskapstenester

Liegruppen AS har sidan 2001 hatt ein eigen rekneskapsavdeling, og vi har autorisasjon som rekneskapsførarkontor.

Vi er per i dag tre tilsette som fører rekneskapen for alle selskapa i konsernet. Vi er medlem i Norges autoriserte regnskapsføreres forening, NARF.

I tillegg til konsernets eigne selskap tek vi også på oss oppdrag for andre selskap.

Liegruppen fører i dag rekneskapen for ei rekkje store og små kundar.

Vi tilbyr:

 • rekneskapsføring frå A til Å
 • tilrettelegging av rekneskapsbilag
 • kontering og registrering
 • avstemming av kasse, bank, kundar og leverandørar osv.
 • perioderapportering gjennom året
 • remittering
 • skatte- og avgiftsoppgjør
 • årsoppgjør med likningspapir og skatteberekningar
 • budsjettering
 • lønstenester
 • berekning av løn
 • terminoppgjør skatt og arbeidsgjevaravgift
 • årsavslutting og innsending av løns- og trekkoppgåver
 • fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt
 • økonomisk rådgjeving

Siste nytt frå rekneskapstenester