​​​​​​

Nyhende

26.09.2013 - Sotra Kystby gjev Fjell eit forsprang på veksten

Liegruppen bidreg til at Fjell kommune står klar til å takla den nye bølgja av tilflytting som vil koma med det nye Sotrasambandet.

Les artikkelen publisert i Vestnytt 26.09.

Les meir

18.06.2013 - Stor interesse for Solplassen Solsvik

Allereie før salsmøtet på torsdag er det stor interesse for leilegheitene på Solsvik. Les meir i ein artikkel i dagens Vestnytt.

Les meir

12.04.2013 - Samlast i eitt vaskerike i Mjåtveit Næringspark

I sommar flytter selskapa Byggrengjøring AS og Mr-Clean AS Vaskeri inn i det aller første bygget i det nye næringsområdet til Liegruppen på Mjåtveit.

Les meir

02.10.2012 - Orienterer om ny Bjånes-plan

Nye skisser er klare for framtidig utbygging på Bjånes. 

Les meir

18.06.2012 - Reguleringsplanen for Solsiden klar til behandling i kommunestyret

Måndag 11. juni blei reguleringsplanen for ”Solsiden” samrøystes vedteke i formannskapet.

Les meir

15.05.2012 - Endringar i planen for Bjåneshalvøya

Godt resultat frå møtet med Fylkesmannen, men golfbana blir erstatta med ein natur- og kulturpark.

Les meir

15.05.2012 - Liegruppen lanserer nytt bruforslag

Liegruppen føreslår ei toetasjes bru mellom Straume og Bildøy.

Les meir

02.04.2012 - Tomter til sals i Mjåtveit Næringspark

Vi søkjer firma som ynskjer å etablere seg i nærignsparken.

Les meir

30.03.2012 - Reportasje om Sotra Kystby i NB-Magasinet

Her kan du lese om sentralisering i Fjell kommune og utviklinga av Sotra Kystby.

Les meir

06.02.2012 - Reportasje om Peder Lie og Liaskjærshallen på TV2

Då Peder Lie vart hjerteoperert og måtte byrje å trene, bygde han ein fleirbrukshall til 20 millionar i den velse heimbygda på Sotra.

Les meir

26.01.2012 - Sotra Kystby framheva som godt døme i rapport frå BRB

70% av nye arbeidsplassar vil vere innan næringar som krev mange tilsette.
Desse arbeidsplassane vil liggje i by- og tettstadsområde. Med Kystbyen
kan region Vest òg ta del i veksten i kompetanseintensive arbeidsplassar.

Les meir

23.01.2012 - Sotra Kystby opp til debatt

Byutvikling i regionsenteret på Sotra har dei folkevalde vedteke forlengst. No er spørsmålet kva det samlande namnet for byområdet skal vera.

Les meir

23.12.2011 - "Nye Liafjord" byrjar å ta form

Skroget til «Nye Liafjord» er snart ferdigbygd.

Les meir

22.12.2011 - Sotra Kystby i fokus

Sotra Kystby framheva i artikkel i Bergens Tidende om "Småbyene rundt Bergen".

Les meir

15.11.2011 - Hansagårdene inngår avtale med UiB

Hansagårdene har inngått ein leigeavtale med Universitetet i Bergen.

Les meir

07.11.2011 - Omtale av Prosjekt Kysby på bt.no

Me opplever auka merksemd rundt Prosjekt Kystby.

Les meir

03.11.2011 - Unik konsertoppleving i Liaskjærshallen

Det blei ein magisk kveld for dei som opplevde Ibrahim Electric i Liaskjærshallen førre sundag.

Les meir

25.10.2011 - Jazzscena Straume Kystby presenterer Ibrahim Electric

Konsert med Ibrahim Electric i Liaskjærshallen den 30. oktober kl. 19:00.

Les meir

24.10.2011 - Butterflyhuset opnar ny butikk på Liaskjæret

Vi gratulerer Butterflyhuset interiør ved Mariann Høgh Amland med nye lokaler i Liebygg på Liaskjæret.

Les meir

11.10.2011 - Liegruppen byggjer næringspark i Meland

Les utfyllande avisomtale som blei publisert i Strilen den 1.10 og i Nordhordland den 5.10.

Les meir

23.09.2011 - Kystkultur med ny relevans

Kaisess på Liaskjæret var ein del av verdiskapningsprogrammet til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Les meir

21.09.2011 - Grundig kommunedelplan for Bjåneshalvøya

Kommunedelplan for Bjånes vart behandla i Kultur- og ressursutvalet i Hordaland Fylkeskommune 20.9.2011.

Les meir

14.09.2011 - Flåtesida og landindustrien optimistiske føre haustsesongen

Gunnar Domstein frå Norway Pelagic og Lars Olav Lie frå Liegruppen var begge optimistiske føre haustsesongen då dei møtte på "Pelagiske Dager" i Bergen.

Les meir