​​​​​​

Rimeleg diesel til sals


Bunkringsstasjon På Libasbruket har Liegruppen eit populært bunkerssal som blir mykje nytta av båtfolk i området.
Bunkerssalet er opent for alle båtfolk, og det er kortautomat og god tilgang med flytebryggje på staden.

Vi har som mål å vere billigast på diesel på Vestlandet, så ta turen innom for å bunkre opp.

Prisen er no kr 8,92  pr. liter.

Fleire bilete frå bunkringsstasjonen

Klikk på bileta for å sjå dei i større format