​​​​​​
  • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

  • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

  • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

  • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

  • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

Fiskeri

Spenninga og forskartrongen har ført til ei rekkje investeringar i nyskapande løysingar for fangst og fartøy. Men alltid med tanke på berekraftig utvikling.

M/S Libas er solgt

Libas vart overlevert til Eskja hf. på Island 01.11.2016. Det nye namnet er Adalsteinn Jònsson.

Gytettokt med Libas og havforskningen

I år som i fjor samarbeider havforskningsinstituttet med fiskarane om bord på Libas om å gjennomføra gytetoktet på norsk vårgytante sild (NVG-sild). I to veker var havforskningsinstituttet med Libas på jakt etter silda. 

«Liegruppen er ei framtidsrretta familiebedrift»

Liegruppen har eit sterkt miljøfokus, og dei to siste nybygga innan fiskeri, M/S Ligrunn og M/S Liafjord, er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer fiskeflåta vår billegare å drive med minimale utslepp av miljøskadelege stoff.

Les artikkelen om Liegruppen i Univar (spesialmagasin for smørebransjen)