​​​​​​
 • Libas
  Offshore support, ROV og forskningsfartøy

 • Libas er bygget som et kombinasjonsfartøy med fleksible løsninger som gir mulighet for rigging av egne laboratorier.

 • Vi tilbyr våre oppdragsgivere høy grad av fleksibilitet. Libas har kort omstillingstid, og er klar for nytt tokt på få dager - hele året rundt.

 • Man trives om bord på Libas! God tilrettelegging og trivelige lugarer og felles-områder danner et utmerket grunnlag for å kunne gjøre en god jobb.

 • LIBAS er meget godt egnet for offshore-operasjoner. Med rikelig dekksplass kan vi spesialtilpasse fartøyet til oppdragsgivers behov.

Fartøyutleige

Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

Sertifisering

Libas er ISM-sertifisert som type fartøy Other cargo ship (offshore support-/Research) (Fishing vessel).

Brosjyre

Last ned brosjyre (pdf)

Referansejobbar

 • økosystemtokt
 • ROV-oppdrag. Oppmåling røyrtraséar/posisjonering anker
 • (Libas har HIPAP 500)
 • olje på vatnet-øving 2010
 • sedimentovervaking Nordsjøen
 • akustiske tokt
 • elektromagnetiske undersøkingar
 • havmiljøundersøkingar

Virtuell tur

Ta deg ein tur rundt og utforsk Libas
Anbefalt vist i Internet Explorer.

Spesifikasjoner Libas

Her kan du laste ned spesifikasjonar på Libas

Se fleire bilete av Libas

Klikk på bileta for å sjå dei i større format.