​​​​​​

Ørnhaugen kystlandsby

Reguleringsplanen for Ørnhaugen kystlandsby på Langøyna i Fjell kommune er godkjend.

Reguleringsplanen dekkjer et område på ca. 113 daa og legg til rette for leilegheitshotell med restaurant og serviceanlegg, fritidseigedomar, småbåthamn og badeplass.

Kontakt

Lene Haug
Økonomi- og Organisasjonssjef Liegruppen AS
Tlf.: +47 56 31 68 91
Mob.: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no