​​​​​​

Prosjekt Haghaugen

FM Eigedom har erverva og utvikla eit nytt bustadområde på Hilland i Lindås Kommune.

Bustadområdet som har ein storeik på ca 35 daa og ligg ved Alverstraumen, ca. 5.5 km frå Knarvik sentrum.

Det er lagt til rette for utbygging av i underkant av 10 000 kvm bra som vil gje omlag 90 nye bustader. Fylkesmannen har stadfesta Lindås Kommunestyre sitt vedtak om godkjenning av reguleringsplanen.

Last ned reguleringsplan for Haghaugen og illustrasjonsplan til reguleringsplan for Haghaugen.

Prosjektet vil bli vurdert selt i sin heilskap, alternativt er aksjonærane opne for ulike samarbeidsformer når det kjem til vidare utvikling/utbygging.

Kontakt

Lene Haug
Mob 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no