​​​​​​

Bjånes Fjordboliger

Saman med Stor-Bergen Boligbyggelag eig Liegruppen Os Fjordboliger AS.

Selskapet er stifta for å lage kommunedelplan for Bjåneshalvøya på Os, mellom Hatvik ferjeleie og Moldegaard.

Os Fjordboliger samarbeidar med Bjånes Utvikling AS om å fremje denne kommunedelplanen.
Førebels konsept viser ein plan for ein 18 hols golfbane og cirka 1200 bustader.

Sjå vedteke planprogram for meir informasjon.

Sjå også forslag til kommunedelplan som er lagd ut til høyring.

Kontakt

Ta kontakt med  Roy-Eddy Lie for meir informasjon.