​​​​​​

FM Eigedom

Liegruppen er medeigar i selskapet FM Eigedom AS via dotterselskapet Melin Eiendomsutvikling AS.

FM Eigedom AS og Melin Eiendomsutvikling AS kjøper og utviklar tomter til bustad- og/eller næringsprosjekt i Nordhordland.

Kontakt

Leif Jan Fosse
Dagleg leiar FM Eiendom
Mob.:  +47 97 53 40 88
E-post: post@fmeigedom.no

Lene Haug
Dagleg leiar Melin Eiendomsutvikling AS
Tlf.:     +47 56 31 68 91 
Mob.:  +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no