​​​​​​

Solsiden

Ein ny reguleringsplan har no blitt godkjend for området som ligg vis a vis Sartor Senter og Bussterminalen på Straume.

Planen inneber å omdanne området til byliknande busetnad med ca. 12 000 kvadratmeter handel/kontor og service i de nedre etasjane og mellom 134 og 150 leilegheiter i dei øvre etasjane. Målet er å skape gode byrom der Grønamyrsvegen skal fungere som ein levande boulevard med handel og liv på begge sider. All parkering skal leggast i bakken under og bak bygga.

Plassering

Eigedomen ligg svært sentralt til vis-à-vis Sartor Senter og bussterminalen.

Næringslokale

Det vil leggjast til rette attraktive butikklokale med store vindauge mot fortauet og flotte kontor- og forretningslokale som kan skreddarsyast etter behov.

Leilegheiter

Leilighetene vil liggje i et svært solrikt område. Frå gateplan vil det gå trapper opp til et felles uteareal mellom leilegheitsbygningane.

Kontakt

Ta kontakt med daglig leder Lene Haug for mer informasjon.