​​​​​​

Fjell Utvikling

Fjell Utvikling AS er eit samarbeid mellom Liegruppen, Brødrene Ulveseth Eiendom AS og Coast Center Base AS (CCB).

Fjell Utvikling AS har kjøpt eit område på cirka 250 mål nord på Vindenes (Vindeneskvarven) i Fjell kommune. Området er i arealdelen til kommuneplanen definert som eit såkalla kvitt område (område utan rettsverknad), og er aktuelt som eit framtidig industri- og hamneområde.

Kontakt

Ta kontakt med dagleg leiar Roy-Eddy Lie for meir informasjon.