​​​​​​

Ågotnes Næringspark

Selskapet Ågotnes Næringspark AS er eigd av Ågotnes Industripark AS og Coast Center Base (CCB) og består av ei opparbeidd tomt med kai i tilknyting til CCB sin hamneterminal på 33 000 m². I tillegg eig Ågotnes Næringspark ei råtomt på 50 400 m², som grenser mot sjøen.

Utviklingsmoglegheitene ligg i kaiområdet og det tilstøytande området. Det er Coast Center Base AS (CCB) som administrerer eigedomen, Liegruppen driv prosjektet.

Leigetakarar

FMC Technologies AS

Kontakt

Ta kontakt med Roy-Eddy Lie for meir informasjon.