​​​​​​

Drift av egen eiendomsmasse

Liegruppen har ansvaret for drifta på alle sine eigedomar.

Dette inneber at vi

  • driftar dei tekniske anlegga, uteområda og bygg utvendig
  • HMS-arbeid
  • brannførebygging
  • ombyggingsprosjekt


Å drifte eigne bygg gjev oss ei rekkje fordeler.
Våre leigetakarar opplever nær tilknyting til oss som eigar, og vegen mot avgjerdene kortare.

Vårt mål er

  • å ha nøgde leigetakarar
  • å vere etterrettlege og til å stole på
  • å gjere HMS til ein naturleg del av dagleg drift og dokumentasjon
  • å levere det vesle ekstra
  • å produsere bygg som vert godt vedlikehaldne
  • å fokusere på energi og miljø i bygga

Fleire bilete

Klikk på bileta for å sjå dei i større format.

Kontakt

Ta kontakt med driftsleier Rune Heggelund og eigedomsutviklar Lene Haug.