​​​​​​

Liaskjeret Båthamn – finn din båtplass på nett

Båtsesongen nærmar seg! Liaskjeret Båthamn har fortsatt ledige båtplassar. Sjå oversikt for kva båtplassar som er ledig, prisar og meir her.

M/S Libas er solgt

Libas vart overlevert til Eskja hf. på Island 01.11.2016. Det nye namnet er Adalsteinn Jònsson.

Byggetrinn 2 vert lagt ut for sal på Solplassen Solsvik

I samarbeid med Sartor Maskin vert det no lagt ut 29 leiligheitar for sal på idylliske Solsvik. Kun 5 minutt fra Ågotnes ligger Solplassen Solsvik. Med utsikt mot havet og alt det liv og opplevelsar kysten har å tilby rett utanfor stovevindauga, er Solplassen Solsvik ein plass som må opplevast.

Finn draumeleiligheita på www.solplassen-solsvik.no og sjå den nye reklamefilmen for Solplassen her.

Nye lokaler til Fjell kommune - Opplæringssenteret

Me held i desse dagar på å ferdigstille nye lokaler til Fjell kommune – Opplæringssenteret i dei tidlegare lensmannslokala i 2. og 3. etasje i Lieco Bygg på Straume. Innflytting blir 01.03.2016. 

Anlegg og industriteknikk har flytta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark

Anlegg & industriteknikk AS vart etablert i 2002 og like før jul 2015 flytta bedrifta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark.

Gytettokt med Libas og havforskningen

I år som i fjor samarbeider havforskningsinstituttet med fiskarane om bord på Libas om å gjennomføra gytetoktet på norsk vårgytante sild (NVG-sild). I to veker var havforskningsinstituttet med Libas på jakt etter silda. 

Liegruppen bygger om eigne lokaler

Me er no i sluttfasen av eit ombyggingsprosjekt av eigne lokaler på Straume. Forventa ferdigstilling er like over påske.

«Liegruppen er ei framtidsrretta familiebedrift»

Liegruppen har eit sterkt miljøfokus, og dei to siste nybygga innan fiskeri, M/S Ligrunn og M/S Liafjord, er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer fiskeflåta vår billegare å drive med minimale utslepp av miljøskadelege stoff.

Les artikkelen om Liegruppen i Univar (spesialmagasin for smørebransjen)

Ny nettstad for Bildetangen

Bildetangen – ein del av Sotra Kystby – er Liegruppen sitt byutviklingsprosjekt på Nordre Bildøy. Tirsdag 14. oktober vart den nye filmen om Bildetangen lansert på den nye nettstaden for prosjektet.

Sjå filmen på www.bildetangen.no

Leigetakar kjøper Ågotnes Senter

Ågotnes Senter AS (ÅS) er solgt frå Ågotnes Service Senter AS (ÅSS)  til Stikai Holding AS.

Workshop om planlegginga av Sotra Kystby

I førre veke tok vi med oss ei rekkje arkitektar, planleggarar og konsulentar på ein to-dagars workshop om utviklinga av Bildetangen.

Les artikkelen på www.vestnytt.no

Båtsesongen er i gang – ledige båtplassar i Liaskjæret Båthamn

Liaskjæret Båthamn har ledige plassar med høg kvalitet og gunstig pris, les meir her.

«Solplassen Solsvik» byrjar å ta form

Arbeidet med oppføringa av første byggjetrinn av «Solplassen Solsvik» går etter planen.

Er du klar for båtsesongen? – vi har ledige båtplassar

Liaskjæret Båthamn ligg under 10 min med bil frå Straume og Sartor Storsenter.

Ytterlegare styrking av bustadprosjektet på Bjåneshalvøya

Etter ein periode med forhandlingar kan vi no melde at GSE Sandvik AS går inn som aksjonær i selskapet Bjånes Fjordboliger AS, som har som mål å byggje ca. 1200 bustadar innanfor eit område på om lag 2 000 dekar.

Utleige av sjølvbetent lagerplass i Bergen

Har du ikkje plass til bilen i garasjen lenger, eller treng du ekstra bodplass?

Eit stort steg nærmare Sotra Kystby

Eit samrøystes kommunestyre vedtok torsdag 26. september å godkjenne kommunedelplanen for Bildøyna/Sotra Kystby.

Skipsdåp for M/S Ligrunn laurdag 14.9

Nybygget M/S Ligrunn er overlevert frå Hellesøy Verft AS og det blir skipsdåp laurdag 14.9 kl.14 på kaien på Liaskjæret.

Første spadetak på Solplassen Solsvik

No er grunnarbeidet i gong på Solplassen Solsvik for fyrste byggetrinn av totalt ca. 64 einingar.

Det er kjekt å kunne gje noko tilbake

I BT 27.8 2013 kan du lese eit intervju med dagleg leiar og hovedaksjonær Peder O. Lie, der han fortel om historia til bedrifta, om prosjekt dei arbeider med for tida, og hans syn på vegen vidare for konsernet.

M/S Liafjord er no i full drift

Den kombinerte snurparen/trålaren M/S Liafjord blei levert av Eidsvik Skipsbyggeri hausten 2012 og er no i full drift.

Det første bygget i Mjåtveit Næringspark byrjar å ta form.

Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.
Les artikkelen i Strilen 11.4.

Ligrunn fraktast til Løfallstrand for utrusting

Det er Hellesøy Verft på Løfallstrand som skal ordne utrustinga av det nye skipet.

Kommunedelplanen for Sotra Kystby behandla måndag 10.12.

Måndag 10. desember vedtok formannskapet å leggje kommunedelplanen for Bildøyna / Sotra Kystby 2013–2024 ut på høyring.

Solplassen Solsvik – samarbeid mellom Liegruppen og Sartor Maskin

Liegruppen kan med glede stadfeste at Solplassen Solsvik AS no har blitt eit samarbeid mellom Liegruppen og Sartor Maskin.

Treng du båtplass?

Gulenakken småbåthamn har nokre ledige plassar med høg kvalitet og gunstig pris.

2012 var eit svært godt år for Lieco Auto

I 2012 gjekk Mazda ut av porteføljen, og Lieco Auto blei ein rein Hyundai-forhandlar. Dette slo positivt ut for Lieco og salet av Hyundai enda på 181 person- og varebilar totalt.

Fylkesmannen trekkjer motsegna mot Ørnhaugen-planen

I eit brev datert 11.7.2012 trekte Fylkesmannen tilbake motsegna til reguleringsplanen, og Fjell kommune kan no sjølv godkjenne planen.

Fylkesmannen godtek inntil 1200 bustadar på Bjåneshalvøya

På sikt kan omfanget av planen gjere Bjåneshalvøya til eit særprega og viktig bustadområde nær regionssenteret på Osøyro

Ågotnes Næringspark AS har kjøpt ny bustadrigg

Den nye bustadriggen har ein kapasitet på 88 rom. Alle romma er utstyrte med dusj, toalett, TV og det vil vere gratis tilgang til internett.