​​​​​​
 • Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar forleigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

Liegruppen bygger om eigne lokaler

Me er no i sluttfasen av eit ombyggingsprosjekt av eigne lokaler på Straume. Forventa ferdigstilling er like over påske.

«Liegruppen er ei framtidsrretta familiebedrift»

Liegruppen har eit sterkt miljøfokus, og dei to siste nybygga innan fiskeri, M/S Ligrunn og M/S Liafjord, er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer fiskeflåta vår billegare å drive med minimale utslepp av miljøskadelege stoff.

Les artikkelen om Liegruppen i Univar (spesialmagasin for smørebransjen)

Ny nettstad for Bildetangen

Bildetangen – ein del av Sotra Kystby – er Liegruppen sitt byutviklingsprosjekt på Nordre Bildøy. Tirsdag 14. oktober vart den nye filmen om Bildetangen lansert på den nye nettstaden for prosjektet.

Sjå filmen på www.bildetangen.no

Leigetakar kjøper Ågotnes Senter

Ågotnes Senter AS (ÅS) er solgt frå Ågotnes Service Senter AS (ÅSS)  til Stikai Holding AS.

Workshop om planlegginga av Sotra Kystby

I førre veke tok vi med oss ei rekkje arkitektar, planleggarar og konsulentar på ein to-dagars workshop om utviklinga av Bildetangen.

Les artikkelen på www.vestnytt.no

Båtsesongen er i gang – ledige båtplassar i Liaskjæret Båthamn

Liaskjæret Båthamn har ledige plassar med høg kvalitet og gunstig pris, les meir her.

Eldre saker: 1 2 3 4 5 6 7  | Nyhendearkiv

Siste nytt fra Liegruppen

12.04.2013 - Samlast i eitt vaskerike i Mjåtveit Næringspark

I sommar flytter selskapa Byggrengjøring AS og Mr-Clean AS Vaskeri inn i det aller første bygget i det nye næringsområdet til Liegruppen på Mjåtveit. Les meir

02.10.2012 - Orienterer om ny Bjånes-plan

Nye skisser er klare for framtidig utbygging på Bjånes. 

Les meir

18.06.2012 - Reguleringsplanen for Solsiden klar til behandling i kommunestyret

Måndag 11. juni blei reguleringsplanen for ”Solsiden” samrøystes vedteke i formannskapet.

Les meir
Gå til nyhendearkiv