​​​​​​
 • Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar forleigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

Kommunedelplanen for Sotra Kystby behandla måndag 10.12.

Måndag 10. desember vedtok formannskapet å leggje kommunedelplanen for Bildøyna / Sotra Kystby 2013–2024 ut på høyring.

Solplassen Solsvik – samarbeid mellom Liegruppen og Sartor Maskin

Liegruppen kan med glede stadfeste at Solplassen Solsvik AS no har blitt eit samarbeid mellom Liegruppen og Sartor Maskin.

Treng du båtplass?

Gulenakken småbåthamn har nokre ledige plassar med høg kvalitet og gunstig pris.

2012 var eit svært godt år for Lieco Auto

I 2012 gjekk Mazda ut av porteføljen, og Lieco Auto blei ein rein Hyundai-forhandlar. Dette slo positivt ut for Lieco og salet av Hyundai enda på 181 person- og varebilar totalt.

Fylkesmannen trekkjer motsegna mot Ørnhaugen-planen

I eit brev datert 11.7.2012 trekte Fylkesmannen tilbake motsegna til reguleringsplanen, og Fjell kommune kan no sjølv godkjenne planen.

Eldre saker: 1 2 3 4 5 6 7  | Nyhendearkiv

Siste nytt fra Liegruppen

25.10.2011 - Jazzscena Straume Kystby presenterer Ibrahim Electric

Konsert med Ibrahim Electric i Liaskjærshallen den 30. oktober kl. 19:00. Les meir

24.10.2011 - Butterflyhuset opnar ny butikk på Liaskjæret

Vi gratulerer Butterflyhuset interiør ved Mariann Høgh Amland med nye lokaler i Liebygg på Liaskjæret. Les meir

11.10.2011 - Liegruppen byggjer næringspark i Meland

Les utfyllande avisomtale som blei publisert i Strilen den 1.10 og i Nordhordland den 5.10. Les meir

23.09.2011 - Kystkultur med ny relevans

Kaisess på Liaskjæret var ein del av verdiskapningsprogrammet til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Les meir

21.09.2011 - Grundig kommunedelplan for Bjåneshalvøya

Kommunedelplan for Bjånes vart behandla i Kultur- og ressursutvalet i Hordaland Fylkeskommune 20.9.2011. Les meir
Gå til nyhendearkiv