​​​​​​
 • Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar forleigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

Skipsdåp for M/S Ligrunn laurdag 14.9

Nybygget M/S Ligrunn er overlevert frå Hellesøy Verft AS og det blir skipsdåp laurdag 14.9 kl.14 på kaien på Liaskjæret.

Første spadetak på Solplassen Solsvik

No er grunnarbeidet i gong på Solplassen Solsvik for fyrste byggetrinn av totalt ca. 64 einingar.

Det er kjekt å kunne gje noko tilbake

I BT 27.8 2013 kan du lese eit intervju med dagleg leiar og hovedaksjonær Peder O. Lie, der han fortel om historia til bedrifta, om prosjekt dei arbeider med for tida, og hans syn på vegen vidare for konsernet.

M/S Liafjord er no i full drift

Den kombinerte snurparen/trålaren M/S Liafjord blei levert av Eidsvik Skipsbyggeri hausten 2012 og er no i full drift.

Det første bygget i Mjåtveit Næringspark byrjar å ta form.

Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.
Les artikkelen i Strilen 11.4.

Ligrunn fraktast til Løfallstrand for utrusting

Det er Hellesøy Verft på Løfallstrand som skal ordne utrustinga av det nye skipet.
Eldre saker: 1 2 3 4 5 6 7  | Nyhendearkiv

Siste nytt fra Liegruppen

23.01.2012 - Sotra Kystby opp til debatt

Byutvikling i regionsenteret på Sotra har dei folkevalde vedteke forlengst. No er spørsmålet kva det samlande namnet for byområdet skal vera. Les meir

23.12.2011 - "Nye Liafjord" byrjar å ta form

Skroget til «Nye Liafjord» er snart ferdigbygd. Les meir

22.12.2011 - Sotra Kystby i fokus

Sotra Kystby framheva i artikkel i Bergens Tidende om "Småbyene rundt Bergen". Les meir

15.11.2011 - Hansagårdene inngår avtale med UiB

Hansagårdene har inngått ein leigeavtale med Universitetet i Bergen. Les meir

07.11.2011 - Omtale av Prosjekt Kysby på bt.no

Me opplever auka merksemd rundt Prosjekt Kystby. Les meir
Gå til nyhendearkiv