​​​​​​
 • Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar forleigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

«Solplassen Solsvik» byrjar å ta form

Arbeidet med oppføringa av første byggjetrinn av «Solplassen Solsvik» går etter planen.

Er du klar for båtsesongen? – vi har ledige båtplassar

Liaskjæret Båthamn ligg under 10 min med bil frå Straume og Sartor Storsenter.

Ytterlegare styrking av bustadprosjektet på Bjåneshalvøya

Etter ein periode med forhandlingar kan vi no melde at GSE Sandvik AS går inn som aksjonær i selskapet Bjånes Fjordboliger AS, som har som mål å byggje ca. 1200 bustadar innanfor eit område på om lag 2 000 dekar.

Utleige av sjølvbetent lagerplass i Bergen

Har du ikkje plass til bilen i garasjen lenger, eller treng du ekstra bodplass?

Eit stort steg nærmare Sotra Kystby

Eit samrøystes kommunestyre vedtok torsdag 26. september å godkjenne kommunedelplanen for Bildøyna/Sotra Kystby.

Eldre saker: 1 2 3 4 5 6 7  | Nyhendearkiv

Siste nytt fra Liegruppen

15.05.2012 - Liegruppen lanserer nytt bruforslag

Liegruppen føreslår ei toetasjes bru mellom Straume og Bildøy.

Les meir

02.04.2012 - Tomter til sals i Mjåtveit Næringspark

Vi søkjer firma som ynskjer å etablere seg i nærignsparken. Les meir

30.03.2012 - Reportasje om Sotra Kystby i NB-Magasinet

Her kan du lese om sentralisering i Fjell kommune og utviklinga av Sotra Kystby. Les meir

06.02.2012 - Reportasje om Peder Lie og Liaskjærshallen på TV2

Då Peder Lie vart hjerteoperert og måtte byrje å trene, bygde han ein fleirbrukshall til 20 millionar i den velse heimbygda på Sotra. Les meir
Gå til nyhendearkiv