​​​​​​

Ligrunn

 • M/S Ligrunn systerskipet til M/S Liafjord, og også dette skipet er 64 meter langt.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Skipper Paul Utvær har funne seg godt til rette i styrestolen på brua.

 • Ligrunn er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer den billegare å drive og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

 • Ligrunn har eit fast mannskap på ni personar.  

 • Ligrunn har eit kvotegrunnlag på 387 basistonn av maksimalt 650.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Under utrustinga hausten 2013 fekk Liegrunn eit større RSW-anlegg, det nyaste designet på ulike tekniske installasjonar og andre fargar på interiøret.

 • Ligrunn er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer den billegare å drive og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

 • Ligrunn har eit kvotegrunnlag på 387 basistonn av maksimalt 650.

 • Ligrunn har eit kvotegrunnlag på 387 basistonn av maksimalt 650.

 • Ligrunn er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk. Dette gjer den billegare å drive og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

 • Under prøveturen før overlevering ble toppfarten til Liegrunn målt til 19,4 knop

 • Ligrunn har eit kvotegrunnlag på 387 basistonn av maksimalt 650.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.

 • Hellesøy Verft på Løfallstrand utførte utrustinga av skipet.