​​​​​​
  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

  • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

Service, handel og verksemder

Liegruppen er engasjert i fleire spanande selskap innan service og handel.

Les meir om verksemdene i menyen til venstre.

Liaskjeret Båthamn – finn din båtplass på nett

Båtsesongen nærmar seg! Liaskjeret Båthamn har fortsatt ledige båtplassar. Sjå oversikt for kva båtplassar som er ledig, prisar og meir her.

Utleige av sjølvbetent lagerplass i Bergen

Har du ikkje plass til bilen i garasjen lenger, eller treng du ekstra bodplass?

2012 var eit svært godt år for Lieco Auto

I 2012 gjekk Mazda ut av porteføljen, og Lieco Auto blei ein rein Hyundai-forhandlar. Dette slo positivt ut for Lieco og salet av Hyundai enda på 181 person- og varebilar totalt.