​​​​​​
 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for

  leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

Eigedom

Dette gjer vi gjennom målretta prosessar basert på kreative, økonomiske og løysingsorienterte tenkesett, forankra i dei enkelte leigetakarane sine daglege og framtidige behov.

Byggetrinn 2 vert lagt ut for sal på Solplassen Solsvik

I samarbeid med Sartor Maskin vert det no lagt ut 29 leiligheitar for sal på idylliske Solsvik. Kun 5 minutt fra Ågotnes ligger Solplassen Solsvik. Med utsikt mot havet og alt det liv og opplevelsar kysten har å tilby rett utanfor stovevindauga, er Solplassen Solsvik ein plass som må opplevast.

Finn draumeleiligheita på www.solplassen-solsvik.no og sjå den nye reklamefilmen for Solplassen her.

Nye lokaler til Fjell kommune - Opplæringssenteret

Me held i desse dagar på å ferdigstille nye lokaler til Fjell kommune – Opplæringssenteret i dei tidlegare lensmannslokala i 2. og 3. etasje i Lieco Bygg på Straume. Innflytting blir 01.03.2016. 

Anlegg og industriteknikk har flytta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark

Anlegg & industriteknikk AS vart etablert i 2002 og like før jul 2015 flytta bedrifta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark.

Virtuell tur

Liegruppen har ei rekkje spanande eigedomar og prosjekt.

Ta deg ein tur rundt og utforsk Liegruppen sine eigedomar

Anbefalt vist i Internet Explorer